fbpx

Kalite Politikamız

Emek Yem;

  • Koşulsuz müşteri memnuniyeti için yönetimde ve üretimde “Önce Kalite” anlayışından taviz vermez,
  • Her zaman mümkün olan en üst seviyedeki kalite, gıda güvenliği, yem güvenliği ve hayvan-insan sağlığı koşulları için çaba sarf eder,
  • Ürün ve hizmetlerde, satın alınan hammaddeden doğrudan satış yapılan bayi, toptancı ve nihai tüketiciye kadar gıda güvenliğini izlenebilir hale getirir, güvenlik zincirini garanti altına alarak hijyenik ürünler sunar,
  • Bütün müşterilerinin isteklerini beklentilerin üzerinde karşılar,
  • Çevreye duyarlı ve sürdürülebilir üretim yapmayı taahhüt eder,

Emek Yem’de üretilen her kalemle ve kurulan her birimle ilgili üretim izin belgesi, çalışma izin belgesi ve sicil sertifikası yetkili makamlardan alınmıştır. Yasalara saygılı bir kuruluş olan Emek Yem, aldığı bu belgelerle Kula Yağ ve Emek Yem çatısı altında gerçekleştirdiği her türlü üretimini de tüm yetkili kurum ve kuruluşların yapacağı her türlü denetime açık tuttuğunu kanıtlamıştır. Bu anlayış, Emek Yem’in sahip olduğu “Misyon”, “Vizyon” ve “Değerler” ile bire bir örtüşen bir yaklaşımın göstergesidir.

Emek Yem, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi kapsamında uluslararası kalite standartlarıyla üretim yapmakta ve yine bu sistem gereği; hammadde ve ürünlerimiz, üretimin her aşamada laboratuvarlarda kontrol edilir.

Yem kalitesi; besin değeri, enerji değeri, protein oranı ve kalitesi, içerdiği vitaminler, hazmedilebilir oranı, lif oranı, mineral maddelerin miktarı ile ilişkilidir. Dolayısıyla yemin besin değeri; et, süt ve döl performansını doğrudan etkilemektedir. Emek Yem, yarım asırlık tecrübesi üretimde baz aldığı bu nitelikler ile sektöründe öncü konumdadır. Süt ve et kaynaklı hayvansal protein tüketiminin ideal seviyeye ulaşması için hayvansal gıda üretiminde yüksek verimliliği sağlamak Emek Yem’in öncelikli gayesidir.

Toplum sağlığını gözeten ve sürekli geliştirme politikasıyla çalışan AR-GE bölümü, geliştirdiği yemlerin süt ve besi hayvanlarının gelişimi sürecindeki katkılarını da gözlemlemektedir. Emek Yem’in en uygun besleme çözümlerine hizmet eden ürünleri süt verimliliğini arttırmak; besi hayvanlarına yönelik yemleri de et verimliliğini yükseltmek; özel dönemdeki hayvanların özel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla geliştirilmiştir.

Emek Yem;

  • Koşulsuz müşteri memnuniyeti için yönetimde ve üretimde “Önce Kalite” anlayışından taviz vermez,
  • Her zaman mümkün olan en üst seviyedeki kalite, gıda güvenliği, yem güvenliği ve hayvan-insan sağlığı koşulları için çaba sarf eder,
  • Ürün ve hizmetlerde, satın alınan hammaddeden doğrudan satış yapılan bayi, toptancı ve nihai tüketiciye kadar gıda güvenliğini izlenebilir hale getirir, güvenlik zincirini garanti altına alarak hijyenik ürünler sunar,
  • Bütün müşterilerinin isteklerini beklentilerin üzerinde karşılar,
  • Çevreye duyarlı ve sürdürülebilir üretim yapmayı taahhüt eder,

Emek Yem’de üretilen her kalemle ve kurulan her birimle ilgili üretim izin belgesi, çalışma izin belgesi ve sicil sertifikası yetkili makamlardan alınmıştır. Yasalara saygılı bir kuruluş olan Emek Yem, aldığı bu belgelerle Kula Yağ ve Emek Yem çatısı altında gerçekleştirdiği her türlü üretimini de tüm yetkili kurum ve kuruluşların yapacağı her türlü denetime açık tuttuğunu kanıtlamıştır. Bu anlayış, Emek Yem’in sahip olduğu “Misyon”, “Vizyon” ve “Değerler” ile bire bir örtüşen bir yaklaşımın göstergesidir.

Emek Yem, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi kapsamında uluslararası kalite standartlarıyla üretim yapmakta ve yine bu sistem gereği; hammadde ve ürünlerimiz, üretimin her aşamada laboratuvarlarda kontrol edilir.

Yem kalitesi; besin değeri, enerji değeri, protein oranı ve kalitesi, içerdiği vitaminler, hazmedilebilir oranı, lif oranı, mineral maddelerin miktarı ile ilişkilidir. Dolayısıyla yemin besin değeri; et, süt ve döl performansını doğrudan etkilemektedir. Emek Yem, yarım asırlık tecrübesi üretimde baz aldığı bu nitelikler ile sektöründe öncü konumdadır. Süt ve et kaynaklı hayvansal protein tüketiminin ideal seviyeye ulaşması için hayvansal gıda üretiminde yüksek verimliliği sağlamak Emek Yem’in öncelikli gayesidir.

Toplum sağlığını gözeten ve sürekli geliştirme politikasıyla çalışan AR-GE bölümü, geliştirdiği yemlerin süt ve besi hayvanlarının gelişimi sürecindeki katkılarını da gözlemlemektedir. Emek Yem’in en uygun besleme çözümlerine hizmet eden ürünleri süt verimliliğini arttırmak; besi hayvanlarına yönelik yemleri de et verimliliğini yükseltmek; özel dönemdeki hayvanların özel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla geliştirilmiştir.