fbpx

İnsan Kaynakları Politikamız

Eğitim

Emek Yem, çalışanları için ihtiyaç analizlerine yönelik planladığı uygun eğitimler ile birlikte kişisel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunmaktadır. Liyakat

Her geçen gün gelişen ve değişen çağımızın gerekleriyle birlikte kullandığımız teknolojiye uygun ve yetkin kişileri doğru iş için seçilmekte ve yerleştirmektedir. Performans Yönetim Sistemi ile çalışan performansları yetkinlik bazlı ve adil şekilde değerlendirmektedir.

Kariyer

Emek Yem, uygun atamalar ile çalışanlarına kariyer planlaması yapmakta ve böylelikle tüm çalışanları ile uzun vadeli iş birliğini sürdürmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği

Emek Yem’de, iş sağlığı ve güvenliği, çalışma yaşamının ve firma değerlerinin doğal bir parçası olarak benimsenmekte ve bu değerin sürekli geliştirilmesi hedeflenmektedir. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları, ilgili mevzuat, yükümlülük ve standartlara uygun olarak yerine getirilmektedir. Aynı zamanda bu alandaki teknolojik yenilikler takip edilmekte ve uygulanmaktadır. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak tüm çalışanlara işe girişlerinde eğitim verilmekte, işin devamı sürecinde gerekli önlemler alınmaktadır.

Takım Ruhu

Emek Yem, takım ruhuna sahip bir kuruluştur. Belirlenen ortak hedeflere doğru yol alınırken, kazanılan tecrübeler paylaşılır, öneriler dikkate alınır. Böylece Emek Yem‘de kazanan, her zaman “ekip çalışması” olur. Tüm çalışanlar, Emek Yem’in kurum kültürüne uyumlu ve verimli bir şekilde üretimin devamlılığını sağlamaktadır.

Eğitim

Emek Yem, çalışanları için ihtiyaç analizlerine yönelik planladığı uygun eğitimler ile birlikte kişisel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunmaktadır. Liyakat

Her geçen gün gelişen ve değişen çağımızın gerekleriyle birlikte kullandığımız teknolojiye uygun ve yetkin kişileri doğru iş için seçilmekte ve yerleştirmektedir. Performans Yönetim Sistemi ile çalışan performansları yetkinlik bazlı ve adil şekilde değerlendirmektedir.

Kariyer

Emek Yem, uygun atamalar ile çalışanlarına kariyer planlaması yapmakta ve böylelikle tüm çalışanları ile uzun vadeli iş birliğini sürdürmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği

Emek Yem’de, iş sağlığı ve güvenliği, çalışma yaşamının ve firma değerlerinin doğal bir parçası olarak benimsenmekte ve bu değerin sürekli geliştirilmesi hedeflenmektedir. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları, ilgili mevzuat, yükümlülük ve standartlara uygun olarak yerine getirilmektedir. Aynı zamanda bu alandaki teknolojik yenilikler takip edilmekte ve uygulanmaktadır. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak tüm çalışanlara işe girişlerinde eğitim verilmekte, işin devamı sürecinde gerekli önlemler alınmaktadır.

Takım Ruhu

Emek Yem, takım ruhuna sahip bir kuruluştur. Belirlenen ortak hedeflere doğru yol alınırken, kazanılan tecrübeler paylaşılır, öneriler dikkate alınır. Böylece Emek Yem‘de kazanan, her zaman “ekip çalışması” olur. Tüm çalışanlar, Emek Yem’in kurum kültürüne uyumlu ve verimli bir şekilde üretimin devamlılığını sağlamaktadır.