fbpx

Hayvancılık Politikamız

Emek Yem – Hayvancılık Politikası

Hayvancılık sektörü dünyada olduğu gibi Türkiye’de de hızla artan nüfusun yeterli ve dengeli beslenmesinde, sanayi hammaddesi olarak kullanılmasında ve kırsal kalkınmanın gerçekleştirilmesinde stratejik bir öneme sahiptir.

Hayvancılık, nüfusun beslenmesine katkısı yanında, değişik üretim kollarına hammadde sağlaması, istihdam, lojistik sektörün ve perakendeciliğin gelişmesine sağladığı değer artışları, kırsal kalkınmanın gerçekleştirilmesi gibi önemli ekonomik fonksiyonlar üstlenmiştir. Bu bağlamda hayvancılık sektöründe; inovasyon ile ar-ge faaliyetleri, hayvan ıslahı, besleme ve yetiştiricilik konularında yapılan çalışmalar büyük önem taşımaktadır. Emek Yem büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı yemi üretim kapasitesi ile hayvancılık sektörünün gelişiminde etkin rol oynamakta, gerçekleştirdiği ar-ge projeleri ve besici – süt üreticisine destek vermesiyle sektöründeki değerini kanıtlamaktadır.

Hayvancılık faaliyetleri, kırsal alanda yaşanan işsizliğin azaltılması, önlenmesi ve iş gücünün en etkin şekilde kullanılması, köyden kente göçün önüne geçerek şehirlerde yaşanan çarpık kentleşme ve nüfus baskısının azaltılması gibi sosyal fonksiyonlar da üstlenmektedir. Emek Yem bölgesinde gerçekleştirdiği istihdam ve kırsal alana yönelik destekleri ile hem hayvancılık sektörüne hem de bölge ekonomisine katkı sağlamaktadır.

Özellikle sürdürülebilir gelişme sürecinde hayvancılık sektörü ülkelerin ekonomik ve sosyal gelişmelerinde olduğu kadar uluslararası rekabette de önemli bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır.

Emek Yem’in hayvancılık politikası ve çalışmalarının amacı; hayvanların en sağlıklı şekilde beslenmesi, et, süt ve döl veriminin en yüksek değeriyle sonuç vermesi böylelikle besici ve süt üreticisinin sermaye artışıdır. Bu da doğrudan ülke hayvancılığına ve ekonomisine katkı sağlamaktadır.

Emek Yem – Hayvancılık Politikası

Hayvancılık sektörü dünyada olduğu gibi Türkiye’de de hızla artan nüfusun yeterli ve dengeli beslenmesinde, sanayi hammaddesi olarak kullanılmasında ve kırsal kalkınmanın gerçekleştirilmesinde stratejik bir öneme sahiptir.

Hayvancılık, nüfusun beslenmesine katkısı yanında, değişik üretim kollarına hammadde sağlaması, istihdam, lojistik sektörün ve perakendeciliğin gelişmesine sağladığı değer artışları, kırsal kalkınmanın gerçekleştirilmesi gibi önemli ekonomik fonksiyonlar üstlenmiştir. Bu bağlamda hayvancılık sektöründe; inovasyon ile ar-ge faaliyetleri, hayvan ıslahı, besleme ve yetiştiricilik konularında yapılan çalışmalar büyük önem taşımaktadır. Emek Yem büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı yemi üretim kapasitesi ile hayvancılık sektörünün gelişiminde etkin rol oynamakta, gerçekleştirdiği ar-ge projeleri ve besici – süt üreticisine destek vermesiyle sektöründeki değerini kanıtlamaktadır.

Hayvancılık faaliyetleri, kırsal alanda yaşanan işsizliğin azaltılması, önlenmesi ve iş gücünün en etkin şekilde kullanılması, köyden kente göçün önüne geçerek şehirlerde yaşanan çarpık kentleşme ve nüfus baskısının azaltılması gibi sosyal fonksiyonlar da üstlenmektedir. Emek Yem bölgesinde gerçekleştirdiği istihdam ve kırsal alana yönelik destekleri ile hem hayvancılık sektörüne hem de bölge ekonomisine katkı sağlamaktadır.

Özellikle sürdürülebilir gelişme sürecinde hayvancılık sektörü ülkelerin ekonomik ve sosyal gelişmelerinde olduğu kadar uluslararası rekabette de önemli bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır.

Emek Yem’in hayvancılık politikası ve çalışmalarının amacı; hayvanların en sağlıklı şekilde beslenmesi, et, süt ve döl veriminin en yüksek değeriyle sonuç vermesi böylelikle besici ve süt üreticisinin sermaye artışıdır. Bu da doğrudan ülke hayvancılığına ve ekonomisine katkı sağlamaktadır.